หน้าแรก
    งานตัวอย่าง
    งานของเรา
    อัตราค่าบริการ
    ติดต่อเรา
webbord
 
 
 
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
   
[ทะเบียนลูกค้า ]
        ปัจจุบันวีดิทัศน์ถูกจัดให้เป็นงานศิลปะ
อีกแขนงหนึ่ง เพราะสามารถ
สื่อความหมาย ความประทับใจ
ความสะเทือนใจ หรือซาบซึ้งใจ
ให้กับผู้ชมได้เหมือนศิลปะ
แขนงอื่น ๆ แต่จะแตกต่างตรง
ที่วีดีทัศน์จะ ใช้การสื่อความหมายด้วย
"ภาษา ภาพ" และ "ภาษาเสียง" ร่วมกัน